Προφητικόν ημερολόγιον υπό του διασήμου αστρονόμου Καζαμία: του έτους 1879

0

kazamias-1879Τίτλος: «Προφητικόν ημερολόγιον υπό του διασήμου αστρονόμου Καζαμία: του έτους 1879»

Είδος: Ημερολόγιο

Τύποις Ανδρέου Κορομηλά

Άδεια διανομής: Creative Commons BY-SA   (Αναφορά πηγής – παρόμοια διανομή)

Σελίδες: 129

Έτος έκδοσης: 1878

 

 

 

 

✔ Κατεβάστε το e-book:

  PDF

 

✔ Περιγραφή:

Βλέπω, βλέπω καί πάλιν βλέπω προς τον άτέρμονα των χρόνων Ωκεανόν. Το οξυδερκέστατον τούτο οργανον κατεστησεν ήδη τεσσαρακοντάκις εαυτού οξύτερον ή τεσσαρακονταετής έξις τοΰ προφητικού μου οφθαλμού·

Προάγονται λοιπόν συν τώ χρόνω προϊόντι καί αυτά τά θεϊκά, τά υπέρ φύσιν, χαρίσματα; Διατί δχι; Ίσα ίσα, κατά τον αιώνα τούτον της θαυμασίας περί πάντα έπιδόσεως, θά εξηλέγχετο αυτή ή φύσις ελλιπής, έάν, διά τής άσκήσεως καί τού χρόνου, δέν έτελειούτο έν τοίς προνομιούχοις θνητοΐς ή προφητική χάρις τού Θεού Ιακώβ, τό μαντικόν δώρον τού Πυθίου ’Απόλλωνος·

 

[ Πηγή: http://digital.lib.auth.gr/ ]

 

✔ Μοιραστείτε το:
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  •  

Comments are closed.