«Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα: Καθορισμός επιπέδων γλωσσομάθειας του προφορικού λόγου αλλοδαπών μαθητών»

0

Τίτλος: «Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα: Καθορισμός επιπέδων γλωσσομάθειας του προφορικού λόγου αλλοδαπών μαθητών»

Συγγραφείς: Σπυριδούλα Βαρλοκώστα, Λήδα Τριανταφυλλίδου

Είδος: Εγχειρίδιο

Έκδοση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Άδεια διανομής: Ελεύθερη διάθεση

Σελίδες: 205  //  Έτος έκδοσης: 2005

 

✔ Κατεβάστε το e-book:

PDF

 

✔ Περιγραφή:

Έρευνα υποδομής για την επιστημονική θεμελίωση κριτηρίων αξιολόγησης της γλωσσικής ικανότητας και της γλωσσικής εξέλιξης του προφορικού λόγου των αλλόγλωσσων μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με απώτερο στόχο να καθοριστούν τα επίπεδα γλωσσομάθειας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Διατυπώνεται θεωρητικό πλαίσιο που εδράζεται κυρίως σε δύο τομείς, της γλωσσοδιδακτικής: στον τομέα κατάκτησης / εκμάθησης δεύτερης γλώσσας και στον τομέα γλωσσικής αξιολόγησης.

Ο καθορισμός επιπέδων γλωσσομάθειας αποσκοπεί να δώσει τη δυνατότητα στον γλωσσολόγο ή ερευνητή να θέτει κριτήρια αξιολόγησης της γλωσσικής επάρκειας και εξέλιξης των ομιλητών μιας δεύτερης γλώσσας. Πέρα όμως από την οποιαδήποτε θεωρητική χρησιμότητα, ο καθορισμός επιπέδων γλωσσομάθειας αποσκοπεί επιπλέον να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της φυσικής πορείας εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τις γλωσσικές ανάγκες των μαθητών τους καθώς και να εντοπίζουν και να αξιοποιούν τις τάσεις και τις στρατηγικές στην πορεία εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.

Τα κριτήρια αξιολόγησης καθώς και τα επιμέρους χαρακτηριστικά ανά επίπεδο γλωσσομάθειας προέκυψαν από την ανάλυση προφορικών συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν με 80 αλβανόφωνους και ρωσόφωνους μαθητές επτά γυμνασίων της Αθήνας κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 1997-1998 και 1998-1999.

 

[ Πηγή: http://repository.edulll.gr ]

 

✔ Μοιραστείτε το:
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  •  

Comments are closed.